Wednesday, 5 April 2017

FORMAT BUKU REKOD NILAM 2017

Program NILAM yang ditambahbaik telah dirintis di 104 buah sekolah di Selangor pada tahun 2016.  Hasil daripada rintis tersebut, satu format perekodan NILAM yang baharu telah disediakan.  

Format Buku Rekod NILAM yang terkini dengan penambahbaikkan oleh pihak Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP), Kementerian Pendidikan Malaysia ini akan mula digunakan mulai sesi persekolahan 2017.

1. Buku Rekod Bacaan-Sekolah Rendah (Muat Turun)
2. Buku Rekod Bacaan-Sekolah Rendah BC (Muat Turun)
3. Buku Rekod Bacaan-Sekolah Rendah Tamil (Muat Turun)
4. Buku Rekod Bacaan-Sekolah Menengah (Muat Turun)
5. Bahan Taklimat (Muat Turun)

No comments:

Post a Comment