Monday, 7 December 2015

MAKLUMBALAS PERKHIDMATAN PAYPHONE DI SEKOLAH-SEKOLAH AHLI PKG BANDAR SEGAMATUntuk makluman, pihak SKMM dengan kerjasama BTP sedang dalam perancangan untuk menentukan jumlah sekolah yang terlibat dan keutamaan pemasangan perkhidmatan telefon awam di sekolah-sekolah berdasarkan status Sekolah Harian, Sekolah Asrama Penuh, Sekolah Menengah/Rendah dan Sekolah Luar Bandar/Bandar/Pedalaman
               
            Bersama-sama ini dilampirkan memo dalaman arahan yang jelas maksudnya seperti perkara di atas dengan no.rujukan KP (BTP-PENT)S/8800/50/25-10 Jld. 4  (70 ) bertarikh 2 Disember 2015 dan Aplikasi Borang untuk makluman dan tindakan pihak tuan/puan.

url

            Dimohon kerjasama pihak GICT/GPB sekolah-sekolah zon PKG Bandar Segamat agar dapat mengisi maklumat yang diperlukan  sebelum atau pada 10 Disember 2015 (Khamis) bagi urusan semakan sebelum dipanjangkan kepada pihak BTP.


download  Memo Dalaman

No comments:

Post a Comment