Wednesday, 28 October 2015

KAJIAN PROGRAM NILAM


Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia sedang membuat satu kajian menyeluruh untuk mendapat maklum balas pencapaian objektif dan matlamat Program Nadi Ilmu Amalan Membaca (NILAM). Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti kekuatan dan kelemahan pelaksanaan Program NILAM yang selama ini merupakan usaha berterusan KPM dalam menyemai budaya membaca dalam kalangan murid.

Setiap sekolah dikehendaki menjawab kajian ini mengikut ketetapan berikut :
1. Seorang GPM / Guru NILAM
2. Dua orang murid

Kajian soal selidik ini boleh diakses sehingga 6 November 2015

Sebarang pertanyaan sila hubungi talian berikut: 03-2081 8196/8175/8182/8012

No comments:

Post a Comment