Monday, 27 October 2014

Kepada sekolah yang telah melaporkan kerosakkan peralatan ICT di dalam STS. Sila ambil perhatian,  diharapkan pihak sekolah dapat mengambil tindakan segera, tepat dan betul agar melancarkan proses menyelengara peralatan tersebut. Adalah diingatkan bahawa, sekiranya maklumat yang perlu tidak dilengkapkan akan menyebabkan proses penyelengaraan akan tergendala.

Bersama ini disertakan dokumen yang berkaitan untuk panduan dan tindakan selanjutnya:


Tatacara Perlaksanaan penyelengaraan peralatan ICT 2014.
setelah selesai mengisi dalam Log Aduan STS.

1. Pihak sekolah Perlu menyediakan dokumen KewPA-2 atau Kew 312, KewPA-9     dengan lengkap dan betul. (* Dokumen yang tidak lengkap akan menyukarkan     proses menyelenggara......)

2. Pihak PKG akan membuat Verifikasi terhadap kerosakan.

3. Pihak Vendor akan membuat pembaikan dan pengujian.

4. Pihak sekolah menyediakan dokumen Kew-PA-14. ( laporan penyelengaraan )

No comments:

Post a Comment